JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ‘ OKTOBAR DRUGI

Category
Web Design

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ‘ OKTOBAR DRUGI

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ‘ OKTOBAR DRUGI “POSLUJE RADI OSNOVANO I OBEZBEĐENjA JE USLOVA TRAJNO ZA OBAVLjANjE KOMUNALNIH DELATNOSTI OD OPŠTEG I INTERESA DOBARA OPŠTOJ U U UPOTREBI GRADU NAJZNAČAJNIJE KOMUNALNE DELATNOSTI VRŠCU. VODOSNABDEVANjE SU ODVOĐENjE I OTPADNIH, PREČIŠĆAVANjE VODA, GASA OD PRIRODNOG DISTRIBUCIJA ODRŽAVANjE U GRADU ČISTOĆE I PRIGRADSKIM I NASELjIMA UREĐENjE ODRŽAVANjE PARKOVA,, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA ODRŽAVANjE DEPONIJA, POGREBNE, USLUGE I UPRAVLjANjE GROBLjEM.
NA ČELU SA NOVIM RUKOVODSTVOM, JKP “DRUGI OKTOBAR” TRUDIĆE SE DA OPRAVDA POVERENjE SVOJIH KORISNIKA USLUGA I DOPRINESE BOLjEM KVALITETU ŽIVOTA U VRŠCU.
PORED TOGA, PREDUZEĆE SE BAVI I PROIZVODNIM, GRAĐEVINSKIM I USLUŽNIM DELATNOSTIMA. U SVOM VLASNIŠTVU IMA I FABRIKU ZA FLAŠIRANjE VODE “MOJA VODA”, BRIKETIRNICU, POSTROJENjE ZA PROIZVODNjU PODLOŽAKA ZA JAJA, UGOSTITELjSKE OBJEKTE, SLUŽBU ZOOHIGIJENE, A UPRAVLjA I JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I PIJACAMA. PREDUZEĆE TAKOĐE ODRŽAVA JAVNE BUNARE ČESME I FONTANE, VRŠI DIMNIČARSKE USLUGE, KAO I OBJEDINjENU OBRADU I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA.